AKCE
CO SE DĚJĚ
PŮDORYS - SALONEK
alonek je svou velikostí vhodný pro organizaci oslav, setkání či jiných akcí. Různým uspařádáním stolů se sanžíme vyhovět všem požadavkům. Omezené je pouze množství účastníků (cca 25). Na přání lze salonek úplně oddělit od ostatních prostor dveřmi. Kapacita: 22 míst.
#