AKCE
CO SE DĚJĚ
VSTUP DO BARU
Vstup krátkou chodbou a dveřmi vlevo dolů do baru.
#